eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Do Gelnice za Magdou
Peter, 19.03.2012 (49645 pretan)

V sobotu, 17. marca 2012, som sa vybral do Gelnice. Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach uskutonil svoju prvú tohtoronú nostalgickú jazdu práve do Gelnice. Na poslednú chvíu sa na výlet vybral aj Norbert, ktorý cestoval u z Košíc historickým motorovým vlakom.

Do Gelnice som prišiel tesne pred príchodom historického vlaku. Hne po príchode vlaku sa uskutonilo privítanie primátorkou mesta. Po krátkych príhovoroch motorový vlak odviezol výletníkov na zastávku Gelnica mesto, odkia sa vybrali na prehliadku mesta, múzea a pod. Potom sa vlak vrátil na stanicu, aby mohol iných záujemcov odvies do Prakoviec a spä. Do Prakoviec boli naplánované dve jazdy predpoludním. Tretia jazda bola naplánovaná a na 15.00 hodinu do Mníška nad Hnilcom, odkia sa historicky vlak vracal rovno do Košíc. 
 
Ráno na stanici
Výlet do Gelnice
 
Historický vlak z Košíc vchádza do stanice
Výlet do Gelnice
 
Krátke príhovory
Výlet do Gelnice 
 
Magda vezie výletníkov na zastávku Gelnica mesto
Výlet do Gelnice
 
Mesteko Gelnica - historická as 
Výlet do Gelnice
 
Výlet do Gelnice
  
Ja som sa po príchode motorového vlaku z Košíc pozdravil s Norom a Patrikom. Zvyšok výletu, a do odchodu vlaku spä do Košíc, sme strávili spolone. Prakovce sú od Gelnice vzdialené len 8 km a miest na fotenie nie je vea. elezniná tra z Gelnice do Prakoviec ide po avom brehu Hnilca a hlavná cesta pre zmenu po pravom, take dosta sa k trati je problém, aj ke Hnilec bol niekde ešte úplne zamrznutý, no riskova sme nechceli. Kee som u v týchto koninách bol a poznal som miesta, navrhol som svojim spoloníkom ís rovno do Prakoviec na stanicu. Tam sme zastihli Magdu pri obiehaní a pokali sme na odchod historického vlaku spä do Gelnice.
 
Motorák odchádza do Prakoviec
Výlet do Gelnice
 
Obiehanie v Prakovciach
Výlet do Gelnice
 
Návrat do Gelnice
Výlet do Gelnice
 
Pri druhej jazde do Prakoviec sme zašli k trati pred Gelnicu zastávka, kam sa dá dosta aj autom. alej smerom do Gelnice sa nachádza aj krátky tunel. Nemali sme však toko asu, aby sme zašli a k nemu, ale z cesty bolo vaka riedkej vegetácii vidie jeho portál a zárubný múr. Na zastávke sme pokali aj na pravidelný osobný vlak do Margecian. Vyfotili sme ho z lávky, ktorá je tu postavená nad elezninou traou.
 
Druhá jazda do Prakoviec
Výlet do Gelnice
 
Gelnica zastávka
Výlet do Gelnice
  
Presunuli sme sa opä do Gelnice, kde sme stihli Magdu na zastávke Gelnica mesto pri jej návrate do Gelnice. Na elezninej stanici sme pokali na obiehanie a odstavenie vlaku.  
 
Gelnica mesto
Výlet do Gelnice
 
Odstavená súprava historického vlaku
Výlet do Gelnice
 
elezniná stanica Gelnica
Výlet do Gelnice
 
Nasledovala prestávka do 15.00 hodiny. Najprv sme zašli do miestnej reštaurácie, ale usúdili sme, e z obedu nebude ni. Našastie sme mali vlastné zásoby, tak sme dali prednos obedu v prírode. Presunuli sme sa pred stanicu v Prakovciach. Chceli sme vyfoti rýchlik Horehronec do Košíc a práve tam je vhodné miesto. akanie na rýchlik sme vyuili na improvizovaný obed v prírode. Okolie trate pred stanicou bolo celkom dobre vyistené, take iadne stromy a kríky nám neprekáali pri fotení. Po prechode rýchlika sme pokali ešte na motorový vlak do Nálepkova a ervenej Skaly, ktorý krioval rýchlik v Prakovciach.
 
R 371 Horehronec z Bratislavy do Košíc - Prakovce
Výlet do Gelnice
 
Osobný vlak do ervenej Skaly - 812+813/913
Výlet do Gelnice
 
Do mimoriadnej jazdy do Mníška nad Hnilcom zostávalo ešte dos asu. Navrhol som svojim spoloníkom krátky výlet do Smolníckej Huty, kde dodnes stojí pôvodná výpravná budova úzkorozchodnej eleznice z Gelnice. Najprv sme však zašli do Prakoviec, kde som im ukázal pôvodnú výpravnú budovu úzkorozchodnej eleznice v Prakovciach, ktorá taktie stojí zachovalá a obývaná dodnes. Potom sme išli do spomínanej Smolníckej Huty. Cestou do Mníška nad Hnilcom, sme hadali vhodné miesta na fotenie. V Mníšku nad Hnilcom som ukázal niektoré zachovalé pozostatky z bývalej úzkokoajky, most nad Hnilcom a pôvodnú výpravnú budovu úzkokoajky. V Smolníckej Hute je tie malý elezný most bývalej úzkokoajky a v dobrom stave tu stojí aj poschodová výpravná budova. Budova je vyuívaná dodnes pre administráciu. Areál bývalej elezninej stanice je však oplotený a nedalo sa dosta do vnútra. as pomaly plynul, preto sme sa presunuli opä k trati 173. Hadali sme nejaké vhodné miesto na fotenie. Pri tejto príleitosti sme vyfotili osobný vlak do Margecian, na ktorom išla „bageta“. Medzi Mníškom nad Hnilcom a Helcmanovcami sme sa zastavili aj pri starom drevenom moste nad traou, most je v zlom stave a vlaky tu preto premávajú zníenou rýchlosou. Z viacerých moností sme zvolili návrat na miesto, kde sme vyfotili bagetu. Tu sme pokali na historický motorový vlak do Mníška nad Hnilcom.
 
Drevený most nad elezninou traou je neprejazdný pre jeho zlý stav
Výlet do Gelnice
 
Historický vlak na ceste do Mníška nad Hnilcom
Výlet do Gelnice
  
Potom sme sa presunuli na stanicu, kde sme vyuili príleitos vyfoti Magdu pri obiehaní.
 
Motorový voze M 131.1125 obieha
Výlet do Gelnice
  
Stanica v Mníšku nad Hnilcom po príchode mimoriadneho vlaku oila. Historický vlak tu mal asi polhodinovú prestávku. Okrem obiehania Magdy sa akalo na prechod osobného vlaku do ervenej Skaly a rýchlika Horehronca do Bratislavy. Viacerí výletníci vyuili príleitos na fotenie.
 
R 810 Horehronec
Výlet do Gelnice
 
Historický vlak pripravený na odchod
Výlet do Gelnice
 
Pôvodná výpravná budova úzkokoajky z Gelnice do Smolníckej Huty
Výlet do Gelnice
 
Po odchode rýchlika nadišiel as rozlúky. Rozlúil som sa s Norom a Patrikom a poprial som im šastnú cestu. Len o poslední výletníci nastúpili, Magda sa rozbehla spä do Košíc. Spokojný s výletom, ktorý sa aj vaka peknému slnenému poasiu vydaril, som sa aj ja pobral domov. Na záver u tradine nesmie chýba poakovanie organizátorom z KHKV. Viac fotografií z výletu je vo fotoalbume.

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home